Udfordingerne i produktioner

Udfordringerne

med vandbehandling i produktioner er mange. Primært bliver disse løst ved at bruge store mængder af kemi som bliver tilført igennem omfattende anlæg.

Store udgifter

i forbindelse med vedligeholdelse og kemiforbrug.

Løsningen

er i mange tilfælde det kemifri-vandbehandlingssystem fra Lagur.

Resultatet

store besparelser på kemi til gavn for virksomhedens indtjening og miljøet.