Boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger og hoteller.

Det er brancher der med garanti vil opnå besparelser og opleve effektiv afhjælpning af problemer med kalk, ved installation af et vandbehandlingssystem fra LAGUR.

Sådan Fungerer LAGUR

Elektriske frekvenser

omdanner kalken i dit system fra calcit til aragonit. Det er en kendt fysisk proces, som transformerer kalken fra triagonale calciumkrystaller til amorfe calciumkrystaller.

LAGUR gør

kalk til granulat og nedbryder kalkens evne til at aflejre sig.

Patent Pending

LAGUR sætter et garanteret og effektivt stop

for aflejringer af kalk og korrosion i rørsystemet.

Indkogt vand der IKKE er behandlet med "Lagur"
Foto: 'Teknologisk Institut, juni 2016'
Indkogt vand der er behandlet med "Lagur"
Foto: 'Teknologisk Institut, juni 2016'