Der er masser af fordele

Vi garanterer

Vi garanterer vores kemifri-vandbehanlingssytem "Lagur" er i stand til at eliminere kalk og korrosion, den vil også bekæmpe belægninger i rørene samt nedbringer kim-tallet i vandet. Vi siger: ”No Cure, No Pay”

Jeres vandledingsinstallation

beskyttes omgående mod kalk, korrosion og aflejringer.

Kalken

vil fremover være i en amorf form og kan dermed ikke aflejre sig. Det er den fysiske struktur der forandres, den kemiske struktur forbliver uforandret. Dvs. kalk indholdet er uforandret og optræder fremover i en pulver form.

Eksisterende forkalkninger

nedbrydes langsomt og får stor positiv effekt på bl.a. energiforbruget, rengørings- og vedligeholdelsesudgifter, mfl.

kalk skorper forhindres

og der dannes et tyndt, rør beskyttende, amorf kalklag.

alle apparater

til opvarmning af vand, som varmeveksler, bliver beskyttet.

mindre eller ingen brug af salt / kemi

til blødgøring.

afvikling af aggressive

kemiskedampe skåner bla. beton mfl. i ejendommen.

husets maskiner

såsom jeres vaskeri, køkken mfl. skånes effektivt.

vandbehandlingsanlæg

kan slukkes.

fjernvarmeforbruget

i forbindelse med bl.a. vandopvarmning reduceres.

pumper

ventiler, armaturer, cisterner mfl. beskyttes og holder længere.

virker altid

kræver ingen individuelle justeringer.

10 års produkt garanti

ingen service eller vedligeholdelses udgifter.

vandkvaliteten

forbedres og bliver revitaliseret.