Med LAGUR® styrkes den grønne profil

De årelange positive resultater med LAGUR® har etableret os som et stærkt alternativ til klassiske blødgøringsløsninger. Rådgivere og arkitekter har i deres anbefaling af LAGUR® oplevet stor succes i adskillige nybyg og renoveringsprojekter med implementering af vores vandbehandlingsanlæg.

Da LAGUR® sætter en omgående stopper for at kalken kan aflejre sig, sættes der dermed en stopper for brug af hårde rengøringsmidler med de nødvendige kemikalier til at fjerne kalken. Forbruget af rengøringsmidler vil i det hele taget blive minimineret signifikant.

Med LAGUR® eksisterer almindeligt kendte udfordringer ikke

Selve VVS-installationerne og hvad der er i direkte forbindelse med disse, vil blive skånet for kalkgener.

I denne henseende rimer LAGUR® på langt mindre slitage og dermed længere levetid for alt fastinstalleret i huset, der er i kontakt med vand.

På det direkte plan, får for eksempel cisterner, fliser og armaturer længere levetid. På det mere overordnede plan gør det samme sig for eksempel gældende for varmtvandsbeholdere, toiletter, rør og vandhaner.

Beskyttelse og færre udgifter

LAGUR® foranlediger beskyttelse imod kalkgener for den totale VVS-installation fra dag ét, hvilket er ensbetydende med, at nye VVS-investeringer skal foretages mere sjældent. Med denne beskyttende egenskab, er der også optimale vilkår for den materielle opretholdelse af det tidssvarende udgangspunkt – rentabel komfort.

Med LAGUR® får du løsningen på kalkgener – 100% kemifrit
Med LAGUR® ændres kalkindholdets struktur med elektriske frekvenser; dermed kan vandets kalk ikke aflejre sig. Du får fornemmelsen af et kalkfrit hjem

Lej LAGUR®

Rådgivere og arkitekter skal være opmærksom på, at når der lejes, opnås der typisk en årlig besparelse mellem 25% og 50% – dermed fås en gevinst på investeringen, der træder i kraft med det samme. Denne attraktive lejemodel er månedsbaseret og altid med 30 dages opsigelsesfrist. Efter 5 år ophører lejeaftalen automatisk og ejendomsretten på anlægget overgår til lejer.

Køb LAGUR®

Når du køber er tilbagebetalingstiden typisk mindre end 1 år (sjældent på over 2 år) – en attraktiv tilbagebetalingstid (ROI) man ikke har råd til at afslå!

det siger kunderne om lagur