fbpx

Blind sundhedsvinkel i politisk fokus på blødgøring af vand

Vandværkers fjernelse af kalk (blødgøring) fra drikkevandet er en faktor i partiernes nye klimaplan, fordi det reducerer behovet for skrappe rengøringsmidler, reducerer installationer og maskiners energiforbrug og forlænger deres levetid. Men alt det samme gør LAGUR – uden at gå på kompromis med vandets sunde egenskaber.

vandsektoren kan hjælpe klimaet og miljøet

Den danske vandsektor skal bidrage til at løse klimaudfordringerne, mener Regeringen og en lang række af Folketingets partier (Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet). I sommer aftalte de Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Planen peger på tre områder, hvor vandsektoren kan hjælpe klimaet og miljøet:

  1. Reducere udledningen af drivhusgassen lattergas i forbindelse med rensningsprocessen.
  2. Forhindre at for meget fosfor går tabt, når spildevandsslammet forbrændes.
  3. Reducere kalkindhold (blødgøring) i drikkevandet, så vaskemaskinen og elkogeren bruger mindre energi, og der bliver mindre brug for kemikalier til rengøring.

kalk i vandet er et kvalitetstegn

I LAGUR ser vi frem til de politiske evalueringer af blødgøring med stor interesse, for selv om vi står for det modsatte – vores løsning fjerner ikke kalken, men laver blot dens form om fra hæftende krystaller til rengøringsvenlige runde granulater – så har fjernelse af kalk sundhedsmæssige konsekvenser, der ligger os meget på sinde og er en vigtig grund til, at vi gør, som vi gør.

For os er kalk i vandet et kvalitetstegn, fordi kalk og alle de mineraler, der følger med kalken, er vigtige for vores sundhed. Derudover er det velkendt, at fjernelse af kalk i stedet øger vandets indhold af natrium, som vi allerede indtager for meget af ifølge sundhedsanbefalinger.

Og så er der miljøet og slitagen på installationer og hårde hvidevarer: Ved blot at ændre kalkens struktur til granulatstøv, der er let at fjerne med en klud, minimerer LAGUR’s vandbehandlingsløsning behovet for skrappe rengøringsmidler, og installationer og vaskemaskinen lever længere, fordi kalken ikke hæfter i nær samme grad.

effekt på varmelegemer

Siden 2012 har 22 vandværker i Danmark fået grønt lys til at gøre deres vand mindre hårdt, og flere er på vej. Forklaringen er stigende efterspørgsel fra forbrugerne. Især i Hovedstadsområdet er vandet fra hanerne kendetegnet ved høje hårdhedsgrader.

I LAGUR anerkender vi, at forbrugerne har lav tolerance over for kalk i hjemmet og efterspørger mindre hårdt vand. Vi vil gerne hjælpe folk og virksomheder til en hverdag med færre kalkgener, men vi vil ikke være med til at erklære kalken krig. Kalk i vand er et sundhedstegn.

I stedet håber vi, at den nye politiske fokus vandbehandling vil føre til, at vi reviderer vores syn på fænomenet vandkvalitet. I en tid, hvor vi ellers er blevet mere opmærksomme på naturens værdi og skrøbelighed og på mange områder i samfundet lægger vores forbrug af naturens ressourcer om, kan det undre, at vores tilgang til vandkvalitet er så meget drevet af vores bekvemmelighed frem for af respekt for vores sunde og naturlige vand, hvor kalken er en markør for kvalitet.

Læs også Nikolaj Sorgenfrei Bloms, Seniorforsker, DTU Bioengineering indlæg Overser vi en ‘grøn ælling’ i debatten om det bløde vand?

FØLG udviklingen