fbpx

Blødgøring i Folketinget

Den politiske fokus på sundhedsrisikoen ved blødgøring vedrører ikke LAGUR. Vi står for alt det modsatte – kemifri vandbehandling, der ikke går ud over vandets sunde egenskaber. Men sagen er god at blive klogere af.

sundhedskonsekvenser af blødgøring

Vores danske vandkvalitet er i vælten. Både lokalt, hvor der generelt er stor opmærksomhed omkring kvaliteten af vandet fra landets mange vandværker, og nu også på højeste politiske plan, hvor SF vil rejse spørgsmålet om sundhedskonsekvenser af blødgøring i Folketinget.

Egentlig har sagen slet ikke noget med LAGUR at gøre, fordi vi står for alt det modsatte: Vi anvender netop ikke kemikalier, og vi reducerer ikke kalkindholdet i vandet. Vi minimerer i stedet kalkgener i hjemmet ved blot at ændre kalkens struktur fra skarpe hæftende krystaller, til runde, glatte granulater.

Men for mange af vores kunder kan markedet for vandbehandling være svært at overskue, og for deres skyld vil vi gerne forklare, hvad der har affødt den aktuelle politiske debat.

Overblikket mangler

SF rejser sagen i Folketinget efter at forskere fra DTU Miljø har sagt, at private, decentrale blødgøringsanlæg, der sænker vandets hårdhed ved at reducere dets indhold af kalk kan indebære ”en stor sundhedsrisiko”.

Det kan du læse mere om i denne og andre artikler om emnet fra Ingeniøren.

Lektor Martin Rygaard og professor Hans-Jørgen Albrechtsen har advaret politikerne i Folketingets miljø- og fødevareudvalg om, at der mangler overblik over en række aspekter af blødgøring, fx risikoen for bakterieeftervækst i anlæggene, hvilket niveau der er bedst at blødgøre til og placering af ansvar for vandbehandling på vegne af andre.

Sund vandbehandling hos lagur

Det er også velkendt, at blødgøringsanlæg, der benytter salt i processen, som konsekvens deraf øger vandets indhold af natrium, der ikke er sundt i de mængder, vi mennesker i forvejen indtager det i.

Nu har SF’s miljøudfører Carl Valentin så rejst sagen om såkaldt decentral blødgøring over for miljøminister Lea Wermelin (S).

I LAGUR går vi også op i godt, sundt drikkevand, og derfor interesserer sagen naturligvis os og vores kunder.

LAGUR’s løsning har ingen negative konsekvenser for sundheden. Tværtimod bevarer LAGUR alle vandets sunde egenskaber, fordi der sammen med kalk følger en masse mineraler, vores krop har glæde af.

FØLG udviklingen