• Slider Image

Almene Boligforeninger

Hos almene boligselskaber er det typisk de samme udfordinger og gener, der går igen.
Hos foreningerne er der stor interesse i at investere i økomisk lønsomme og pålidelige løsninger.

Udfordringerne

i drift- og vedligeholdelse er mange.
Flyttelejligheder, cisterner der skal renses, fliser der bliver ru og armaturer der bliver matte, er bare nogle få af rigtig mange udfordringer udløst af kalken i vandet.

Store udgifter

ved renovering af flyttelejligheder, hyppige rensninger af varmvandsbeholdere, generelt service og vedligeholdelse af VVS installationerne i huset.

Dårlige oplevelser

for lejere og hård arbejde for driften, der generes af kalken.

☎️ 70 60 56 00 og hør mere.

Løsningen

kemifri-vandbehandling "LAGUR". Kalkindholdet bliver amorf og resultatet er kalk som ikke kan aflejre sig.

Resultatet

cisterner der ikke skal renses, armaturer der ikke bliver matte, varmvandsbeholder uden kalkaflejringer og optimal afkøling. Væsentligt færre driftsomkostninger.

Tilbagebetalingstiden

er typisk mindre end et år sjælden på over 2 år.
En tilbagebetalingstid (ROI) man ikke har råd til at sige nej til.