• Slider Image

Almene Boligforeninger

Udfordringerne

hos boligforeningerne er mange. Typisk, cisterner der skal renses, fliser der bliver ru, armaturer der bliver matte, varmvandsbeholdere der ikke leverer nok varmt vand, vaskerierne der har installeret omkostningstunge blødgøringsanlæg.

Store udgifter

i form af blødgøringsanlæg, materialer til udbedrelse af skader efter kalk, arbejdstid og ikke mindst ærgelser.

Dårlige oplevelser

hos beboerne, der generes af kalken.

☎️ 70 60 56 00 og hør mere.

Løsningen

kemifri-vandbehandling "LAGUR". Kalkindholdet bliver amorf og resultatet er kalk som ikke kan aflejre sig.

Resultatet

cisterner der ikke skal renses, armaturer der ikke bliver matte, varmvandsbeholder uden kalkaflejringer og optimal afkøling. Væsentligt færre omkostninger ved lejereskifte. Aflastning af de tekniske medarbejdere, pedeller mfl.

Tilbagebetalingstiden

er typisk mindre end et år sjælden på over 2 år.
En tilbagebetalingstid (ROI) man ikke har råd til at sige nej til.