Boligforeninger

Udfordringerne

hos boligforeningerne er mange. Typisk, cisterner der skal renses, fliser der bliver ru, armaturer der bliver matte, varmvandsbeholdere der ikke leverer nok varmt vand, vaskerierne der har installeret omkostningstunge blødgøringsanlæg.

Store udgifter

i form af blødgøringsanlæg, materialer til udbedrelse af skader efter kalk, arbejdstid og ikke mindst ærgelser.

Mindre gode oplevelser

hos beboerne pga. kalk på amaturer, ru fliser, sorte streger i toilettet.

Løsningen

er der omgående med vores kemifri-vandbehandling Lagur. Kalkindholdet er amorf og dermed omdannet til pulver. Resultatet er kalk som ikke kan aflejre sig.

Resultatet

aldrig mere cisterner der skal renses eller skiftes, aldrig mere armaturer der bliver matte af kalk eller låser inde i, aldrig mere en varmvandsbeholder der ikke kan levere nok vand pga. kalk aflejringer i beholderen. Væsentligt færre omkostninger ved lejereskifte. Aflastning af de tekniske medarbejdere, pedeller mfl.

Afskrivningstiden

er meget forskellig. Typisk er den på mindre end et år sjælden på over 2 år. En ROI man ikke har råd til at sige nej til.