Energirenovering og LAGUR går ofte hånd i hånd

Energistyrelsens bygningspulje, hvor private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger kan få tilskud til at gøre deres bolig mere klimavenlig, er i 2021 på 675 millioner kroner. For mange bliver det naturligt at supplere projektet med et LAGUR-anlæg, når de alligevel optimerer boligens vand og varme.

Energirenovering gør det oplagt

Det findes ikke noget forkert tidspunkt, når det handler om at installere et kemi- og vedligeholdelsesfrit LAGUR-anlæg, som minimerer kalkgener uden at ændre vandets naturlige, sunde sammensætning. Men nogle tidspunkter er mere oplagte end andre!

For eksempel er det vores erfaring, at en del af de LAGUR-anlæg, som gennem årene er installeret i private boliger, ejer- og andelsboligforeninger som alternativ til konventionelle blødgøringsanlæg med salt, er kommet på plads i forbindelse med energirenoveringer, hvor man i forvejen havde fokus på at optimere ejendommens eller bebyggelsens energiforsyning.

OPTIMERING AF BOLIGENS DRIFT

Ligeledes vil det givetvis vise sig oplagt for mange boligejere, ejer- og andelsboligforeninger at koble et kemifrit LAGUR-anlæg uden behov for salt på deres energiprojekt, hvis de udnytter Energistyrelsens nye bygningspulje for 2021 på 675 millioner kroner. Bygningspuljen kan søges af privatpersoner, ejer- og andelsboligforeninger, der går med tanker om at foretage energirenovering.

Der kan blandt andet søges skattefrit tilskud til optimering af boligens drift. Det kan for eksempel dreje sig om etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler, varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe eller konvertering til vandbåret rumvarmeanlæg.

TIL GAVN FOR MENNESKER OG INSTALLATIONER

Bygningspuljen er øremærket til energiforbedringer og dækker således ikke investering i et LAGUR-anlæg, men for mange boligejere og -foreninger ligger det i naturlig forlængelse af energirenovering at se på, om kvaliteten af det vand, der kommer ind i ejendommen, kan forbedres til gavn for både beboernes komfort og installationernes levetid.

I LAGUR hilser vi støtteordninger som den aktuelle bygningspulje velkomne – og ikke kun fordi vi måske får mulighed for at bidrage til nogle af projekterne. Vi bakker i det hele taget op om energirenoveringer, fordi de både er gode for miljøet og beboerne, der får en sundere bolig med mindre forbrugsudgifter.

Den ambition går ofte hånd i hånd med det kemifri LAGUR-anlæg og dets positive effekter på klima, miljø og pengepung, fordi det blandt andet reducerer behovet for rengøringsmidler og energi til vandbehandlingen.

KORT TILBAGEBETALING – LANG LEVETID

For ejer- og andelsboligforeninger er tilbagebetalingstiden på et LAGUR-anlæg typisk mindre end et år. Til gengæld nyder miljøet og naturen godt af investeringen i LAGUR i hele det kemi- og vedligeholdelsesfrie anlægs levetid.

Du kan læse mere om Energistyrelsens bygningspulje for 2021 på sparenergi.dk

FØLG udviklingen