LAGUR vandbehandling der virker som et kalkfrit hjem med sundt drikkevand

Gode og grønne investeringer i erhvervsejendomme med LAGUR

Erhvervsejendomme er både populære investeringsobjekter og vigtige for den grønne omstilling. Med et centralt placeret LAGUR-anlæg slipper virksomheden for kalkgener, og investoren har optimeret sin investering, fordi LAGUR ikke anvender kemi og direkte understøtter flere af FN’s Verdensmål.

I dag skal investeringer både rumme et fornuftigt økonomisk potentiale og være ansvarlige i forhold til forbruget af menneskelige og naturlige ressourcer.

Det viser sig for eksempel på markedet for erhvervsejendomme, hvor ejere og investorer i stigende grad lægger vægt på bygningers energiudnyttelse, når de investerer eller renoverer.

TAGER HENSYN TIL BÅDE MILJØ OG LEJER

Det øger en ejendoms værdi, når den er energioptimeret og er indrettet med løsninger, der tager hensyn til miljøet og måske samtidig letter hverdagen for brugerne og ejeren med ansvar for vedligeholdelse.

Et vandbehandlingsanlæg fra LAGUR hjælper til med begge dele.

KALK SLIDER PÅ MASKINER OG INSTALLATIONER

Som ejer af en erhvervsejendom, du skal vedligeholde, er det uundgåeligt, at du med tiden bliver udfordret af kalk i vandet.

Typisk skal cisternerne renses oftere, armaturerne bliver matte, vandet bliver ikke længere lige så varmt, og i de skjulte installationer som vandtanke og rør hober kalken sig op, så større reparationer pludselig er nødvendige.

Dertil kommer slitagen på maskiner og specialudstyr hos den virksomhed, der lejer din bygning og benytter brugsvand i produktionen.

SPAR PÅ RENGØRINGSMIDLER OG PERSONALETIMER

Uden brug af kemi nedbryder LAGUR kalkens evne til at aflejre sig. LAGUR fjerner kalkgenerne ved at omdanne kalkens struktur fra skarpe krystaller til runde granulater, der i minimal grad hæfter i installationer, filtre, maskiner og på flader.

Det reducerer behovet for skrappe rengøringsmidler og sparer mange personaletimer.

UNDERSTØTTER FN’S VERDENSMÅL

Ved at vælge et vandbehandlingsanlæg fra LAGUR understøtter investorer i erhvervsejendomme direkte tre af FN’s Verdensmål for bæredygtighed: Rent vand og sanitet (verdensmål 6), Ansvarlig forbrug og produktion (12) og Livet i havene (14).

Rent vand er ingen selvfølge, og ved at vælge LAGUR bidrager bygningsejere og investorer til, at det sunde danske postevand bevarer sin status og kvalitet som et nemt tilgængeligt levnedsmiddel i topklasse til gavn for alles sundhed.

Det er derfor, at LAGUR’s vandbehandlingsanlæg hverken ændrer på vandets kemi, vandets smag og vandets indhold af kalk og mineraler.

BILLIG I DRIFT OG INTET SPILDEVAND

LAGURS vandbehandlingsanlæg bidrager til verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion ved at være billig i drift.

Styreboksen i PRO-anlægget til erhvervsejendomme bruger kun ca. 1 kW i døgnet, og anlægget leveres med 10 års garanti.

Vandbehandlingsløsningen fra LAGUR er drifts- og vedligeholdelsesfri, idet den ikke kræver rensning eller påfyldning af salt og kemiske blødgørere.

EFFEKT RÆKKER TIL STØRRE ERHVERVSANLÆG

Effekten af LAGUR-anlæggets påvirkning af kalken i vandet varer længe nok til, at et centralt placeret LAGUR-anlæg installeret på hovedrøret kan holde op til flere bygninger fri for kalkgener.

Modsat konventionelle blødgøringsanlæg producerer LAGUR ikke spildevand.

Online introduktion af lagur

BLIV FRI FOR KALKGENER I HJEMMET 
LAGUR fjerner dine kalkgener, uden at fjerne de gode mineraler. Vores anlæg omdanner kalk til pulver, som er lige til at tørre af med en klud. Dermed får du fornemmelsen af et kalkfrit hjem, uden den gode smag fra drikkevandet ændres. LAGUR Home leveres med 5 års garanti og er vedligeholdelsesfri uden behov for serviceaftaler, påfyldning af salt og kemi.
 

Vil du høre mere? Har du spørgsmål? Så deltag i vores online introduktion af LAGUR

 • Onsdag den 28. februar kl. 10:00
 • Onsdag den 28. februar kl. 17:00
 • Onsdag den 6. marts kl. 10:00
 • Onsdag den 6. marts kl. 17:00
 • Mandag den 11. marts kl. 10:00
 • Mandag den 11. marts kl. 17:00
 • Fredag den 22. marts kl. 13:00
 • Fredag den 22. marts kl. 17:00
 • Tirsdag den 26. marts kl. 10:00
 • Tirsdag den 26. marts kl. 17:00
 • Skriv gerne i “Bemærkning” 2 tidspunkter der passer dig :-), så vender vi tilbage. 

LEJ LAGUR®

Rådgivere og arkitekter skal være opmærksom på, at når der lejes, opnås der typisk en årlig besparelse mellem 25% og 50% – dermed fås en gevinst på investeringen, der træder i kraft med det samme. Denne attraktive lejemodel er månedsbaseret og altid med 30 dages opsigelsesfrist. Efter 5 år ophører lejeaftalen automatisk og ejendomsretten på anlægget overgår til lejer.

Køb LAGUR®

Når du køber er tilbagebetalingstiden typisk mindre end 1 år (sjældent på over 2 år) – en attraktiv tilbagebetalingstid (ROI) man ikke har råd til at afslå!

Respekt for vandet

Med LAGUR vandbehandlingsanlæg ændrer vi ikke vandkemien, vandets smag eller kalkindhold og mineraler. For både din og planetens skyld

Er du Nysgerrig?

Er du blevet nysgerrig på, hvordan LAGUR virker? Så læs mere om det under ‘Sådan virker LAGUR’

har du spørgsmål?

Er du i tivivl om noget? Du kan hurtigt og nemt finde svar på de mest stillede spørgsmål under vores FAQ

FØLG udviklingen
DANSK MONTAGE A/S