Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

LAGURs første ESG-rapport er klar

I vores første ESG-rapport kan virksomheder, rådgivere og samarbejdspartnere nu se, hvordan LAGUR arbejder med de forskellige former for bæredygtighed.

I LAGUR ser vi arbejdet med at gøre vores produkter og drift så bæredygtige som muligt som en pligt. En pligt over for os selv, vores kunder og samarbejdspartnere, verden omkring os og generationerne efter os.

Vi er glade for de skærpede krav om ansvarlighed til virksomheder, fordi det motiverer os til at lægge os i selen og udfylde vores rolle som leverandør af kemifri vandbehandling på en måde, der matcher essensen af det produkt, vi leverer: en nemmere hverdag med sundt, naturligt vand.

Målet er at være transparent som vand

Vi ønsker at være lige så transparente omkring vores arbejde med bæredygtighed, som det rene vand vores anlæg efterlader. Derfor har vi grebet muligheden for at lave en ESG-rapport, for det er vores mål, at vores kunder kan bruge vores produkter til at begrænse deres eget ressourceforbrug og deres egen klimapåvirkning, og til det skal de have dokumentation.

Vores første ESG-rapport, der dækker vores indsatser i regnskabsåret 2022-2023, er klar nu og kan rekvireres af interesserede rådgivere og virksomheder.

EU’s nyeste retningslinjer

Rapporten er bygget op omkring EU’s nyeste retningslinjer for udarbejdelse af ESG-rapporter.

Retningslinjerne kræver en såkaldt dobbelt væsentlighedsanalyse som baggrund for udvælgelse af rapporteringspunkter. Denne dobbelte væsentlighedsanalyse har vi ikke gennemført endnu, men vi rapporterer de oplysninger vi har, og som ligger indenfor EU’s nyeste krav. Dobbelt væsentlighed betyder, at vi som virksomhed ikke kun skal tage stilling til, hvordan vi kan påvirke diverse bæredygtighedsemner, men også hvordan eksempelvis klimaforandring vil kunne påvirke LAGUR. Vi forventer at gennemføre den dobbelte væsentlighedsanalyse inden næste rapporteringsperiode.

ESG-rapporten beskriver, hvordan vi med vores adfærd og produkter påvirker og arbejder med emner som klimaændringer, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet og økosystemer, ressourceanvendelse og cirkulær økonomi, diversitet og de lokalsamfund, som vi eller vores produkter virker i.

Vores første klimaregnskab

I forbindelse med ESG-rapporten har vi også fået udarbejdet vores første klimaregnskab over vores udledninger i scope 1, 2 og 3. Klimaregnskabet viser, at LAGUR som virksomhed har en udledning, der svarer til 135 kg CO2e (CO2-ækvivalenter) pr. vandbehandlingsanlæg, vi sælger.

Hvor meget er 135 kg CO2e så? Jo, det skulle svare til udledningen forbundet med producere 12 t-shirts eller 405 agurker.

ESG-rapporten er blevet til i samarbejde med VTuxen Bæredygtighed, og i beregningen af vores udledning er anvendt BeWo, som er en platform til kvantificering af ESG og emission.

Vigtige redskaber

Da vi konstant ønsker at være den mest bæredygtige løsning på markedet, får vores ESG-rapport og klimaregnskab i 2024 følgeskab af en LCA-beregning (Life Cycle Assessment) af selve vores produkter.

LCA-beregning er en metode til at opgøre miljøpåvirkninger og ressourceforbrug knyttet til et enkelt produkt i hele dets levetid, og dermed vil vores kunder kunne inkludere et LAGUR-anlægs emission i deres egne klimaregnskaber.

For os er ESG-rapporten, klimaregnskabet og LCA-beregningen vigtige redskaber, der hjælper os med at reducere vores udledning yderligere og i det hele taget agere mere bæredygtigt, både ved egen kraft og i samarbejde med vores leverandører.

Se LAGUR’s ESG-rapport her!

 

ForSTÅ lAGUR® TIL PRIVATE HJEM

LAGUR® VANDBEHANDLINGSANLÆG til private aflaster miljøet med et reduceret forbrug af kemi og vaskemidler og yder komfort i dagligdagen.

ER I FLERE I EN STOR EJENDOM?

Vi tilbyder kemifri vandbehandling til store ejendomme og erhverv, der er billige i drift og som sparer jer for både tid og penge.

har du spørgsmål?

Er du i tivivl om noget? Du kan hurtigt og nemt finde svar på de mest stillede spørgsmål under vores hjælpecenter eller skrive til vores kundeservice.

FØLG udviklingen
DANSK MONTAGE A/S