fbpx

Færre kalkgener uden kemi

Færre kalkgener i hjemmet helt uden kemi

Færre kalkgener uden kemi

Sundt drikkevand og færre kalkgener i hjemmet behøver ikke at udelukke hinanden.

Ved blot at ændre på kalkens struktur frem for at reducere vandets kalkindhold med kemi, gør det miljøvenlige vandbehandlingsanlæg fra danske LAGUR det muligt både at gøre nemmere rent og stadig nyde alle vandets kvaliteter til glæde for økonomi, sundhed og miljø.

Blødgøringsanlæg forringer vandkvaliteten

Danskerne har en lav tolerancetærskel, når det gælder kalk i vandet. Kalk sætter sig i installationer, forkorter hvidevarers levetid og giver skjolder på armaturer og fliser i køkkener og brusenicher, så der skal knofedt og skrappe kemiske rengøringsmidler i brug for at få dem væk.

Derfor vælger mange danskere af behandle deres vand, så indholdet af kalk i vandet reduceres. Det sker ofte med ionbytningsanlæg.

De omtales også som blødgøringsanlæg, selv om de ret beset blot reducerer vandets hårdhed frem for at gøre det decideret blødt.

De anlæg til private, der i Danmark markedsføres som ’blødgøringsanlæg’, bliver i Tyskland, hvor de ofte produceres, omtalt mere dækkende og korrekt som ’Wasserenthärtungsanlage’, dvs. ’hårdheds-reducerings-anlæg.

Problemet med mange af disse ionbytningsanlæg er, at de ved at mindske kalkindholdet forringer vandkvaliteten, for kalk er et sundhedstegn, og det er en overset faktor i vores stræben efter så blødt og rengøringsvenligt vand som muligt.

Vand med kalk er sundt

Kalk er en vigtig markør for god vandkvalitet, og i stedet for at erklære kalken krig med kemiske ionbytningsanlæg, som med brug af store mængder salt fjerner både kalken og mange af de medfølgende positive egenskaber fra vandet, kan vi nøjes med at lave lidt om på kalkens struktur og stadig nyde alle vandets naturlige fordele.

Det er filosofien hos den danske virksomhed LAGUR, som har udviklet et kemifrit og miljøvenligt alternativ til ionbytningsanlæg.

Jo hårdere vandet er, jo bedre er det typisk. Ikke kun på grund af kalken i sig selv, men på grund af den vej, vandet har taget ned gennem jordlagene, hvor det har opsamlet en masse mineraler, blandt andet i form af kalk. Men hårdt vand er ikke kun kendetegnet ved kalk og mineraler. Det har også et højere indhold af flourid, som sammen med kalk beskytter mod huller i tænderne. Det er velkendt, at børn i Vestdanmark, der har mindre hårdt vand, statistisk set har mange flere huller i tænderne end børn i Østdanmark, der har hårdere vand,” forklarer direktør i LAGUR, Simon Sørensen.

Et andet sundhedsaspekt, der dukker op i debatten om privat vandbehandling herhjemme, er, at konventionelle ionbytningsanlæg øger vandets indhold af natrium, som vi i forvejen indtager for meget af.

Natrium er hovedbestanddelen i salt, der lige som rygning, alkohol og mættede fedtsyrer er blandt de faktorer i vores kost og livsstil, der øger risikoen for forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme.

Kalken ændrer form

LAGUR’s vandbehandlingsløsning består af et rør på en halv meter, der installeres efter hovedvandmåleren og er forbundet med en styreboks.

I LAGUR’s PRO-udgave til boligejendomme og virksomheder bruger styreboksen cirka 1 kW watt i døgnet, og PRO-anlægget leveres med 10 års garanti.

Vandbehandlingsløsningen fra LAGUR er drifts- og vedligeholdelsesfri, idet den ikke kræver rensning eller påfyldning af salt og kemiske blødgørere.

Uden brug af kemi nedbryder LAGUR kalkens evne til at aflejre sig. Med elektriske frekvenser omdanner LAGUR kalken i det gennemstrømmende vand fra calcit til aragonit.

I denne proces skifter kalken form fra trekantede krystaller til granuleret form, der bliver til pulver, når det tørrer og er nemt at tørre af med en klud.

Vores løsning påvirker kalkens fysiske tilstand, så den får en mere rund karakter og mister sin evne til at aflejre sig i hvidevarer, på armaturer og flader som glas og fliser,” siger Simon Sørensen.

Effekten er veldokumenteret og det har især gjort LAGUR efterspurgt af boligforeninger, shoppingcentre, kontorhuse og andre byggerier med mange toiletfaciliteter, hvor en enkelt centralt placeret vandbehandlingsløsning kan give en stor samlet besparelse.

Stor besparelse

LAGUR kan købes eller lejes. Når udgiften til anskaffelse er trukket fra, beløber en konservativt estimeret besparelse i en forening med 50 lejemål sig til mere end 2.000 kroner om måneden.

Derudover er der de miljømæssige gevinster. LAGUR giver nemmere rengøring med svanemærkede produkter uden kemi. Desuden skal der ikke produceres og transporteres store mængder salt.

I et almindeligt ionbytningsanlæg bruger man typisk et kilo salt pr. 1.000 liter vand. Det lyder ikke at meget, men en gennemsnitslejlighed bruger 100 kubikmeter vand om året, så det bliver til 100 kg salt pr. lejlighed. Er der 40 lejligheder, bliver det til 4 tons salt,” siger Simon Sørensen.

LAGUR og verdensmålene

Når du køber et vandbehandlingsanlæg fra LAGUR, er du med til at skubbe kloden i den rigtige retning. LAGUR understøtter nemlig direkte tre af FN’s Verdensmål for bæredygtighed: Rent vand og sanitet (nr. 6), Ansvarlig forbrug og produktion (nr. 12) og Livet i havet (nr. 14).

I Danmark er vi privilegerede. Vi kan tænde for vandet og drikke af hanen uden bekymringer. Mange andre steder på kloden er vandet forurenet af kemikalier og bakterier. I LAGUR har vi gjort det til vores mission at bevare postevandets status og kvalitet som et nemt tilgængeligt levnedsmiddel i topklasse til gavn for alles sundhed. Sundt vand og færre kalkgener i hjemmet eller virksomheden behøver ikke at udelukke hinanden,” siger Simon Sørensen.

LAGUR

LAGUR har siden starten i 2014 installeret mere end 1000 anlæg i danske ejendomme, vandværker, boligforeninger, shoppingcentre og kontorhuse m.v. LAGUR blødgør ikke vandet, men ændrer blot kalkens form, så det bliver nemmere at gøre rent, og installationer og hårde hvidevarer lever længere.

Når vand kalkreduceres ved hjælp af ionbytning, har det negative konsekvenser for helbredet, vandkvaliteten og miljøet. Blødgøring fjerner ikke kun kalk, men reducerer også vandets indhold af magnesium, mens natriumindholdet øges. Derudover reduceres det naturlige indhold af fluor, som er vigtigt for tænderne.

FØLG udviklingen