Udfordringerne

på Hoteller er typisk, cisterner der skal renses, fliser der bliver ru, armaturer der bliver matte, varmvandsbeholdere der ikke leverer nok varmt vand mfl.

Store udgifter

i form af blødgøringsanlæg, materialer til udbedrelse af skader efter kalk, arbejdstid og ikke mindst ærgelser.

Mindre gode kundeoplevelser

Kalk på amaturer, ru flieser, sorte streger i toilettet efterlader ofte en lidt slidt oplevelse hos gæsten.

Løsningen

er der omgående med vores kemifri-vandbehandling. Kalkindholdet er amorf og dermed omdannet til pulver. Resultatet er kalk som ikke kan aflejre sig.

Resultatet

aldrig mere cisterner der skal renses eller skiftes, aldrig mere armaturer der bliver matte af kalk eller låser inde i, aldrig mere en varmvandsbeholder der ikke kan levere nok vand pga. kalk aflejringer i beholderen. Hurtigere og grundigere rengøring af hotellets værelser. Bedre oplevelse for gæsterne.