Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Sådan arbejder LAGUR med FN's verdensmål

Vandbehandlingsanlæg fra LAGUR understøtter en række af FN’s Verdensmål for en mere bæredygtig klode. Læs her om FN’s Verdensmål, og hvordan LAGUR arbejder med dem.

Der bliver talt meget om FN’s Verdensmål, men der skal også handles på dem, hvis de skal gøre en forskel for vores planet, dens klima og natur, og de mennesker, der bebor den.

I LAGUR arbejder vi målrettet med FN’s Verdensmål. Vi ser Verdensmålene som en god og praktisk vej til at gøre produkter og virksomheder mere ansvarlige. FN’s Verdensmål giver et godt overblik over det, der kan og bør gøres for at skabe en mere bæredygtig verden – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det er så at sige bare at gøre det!

Hvad er FN's verdensmål?

FN’s Verdensmål omtales nogle gange med den engelske forkortelse SDG, som står for Sustainable Development Goals – dvs. mål for bæredygtig udvikling.

Og det er netop essensen af FN’s Verdensmål: den udvikling, som opfylder nuværende generationers behov, må ikke bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Dette grundlag for fælles, globale Verdensmål blev første gang formuleret i den såkaldte Brundtland-rapport fra 1987, hvor begrebet bæredygtighed for første gang omfattede både de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af vores liv på Jorden.

En pligt for alle lande

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i deres nuværende udformning med 17 hovedmål og 169 delmål blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015.

Verdensmålene forpligter alle FN’s verdenslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Og selv om debatten om klima, miljø og bæredygtighed kan være præget af løftede pegefingre og dystre forudsigelser, er der også sket fremskridt. Ifølge FN er fattigdommen i verden faldet med næsten 75 procent siden 1990, og to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand.

Vi vil skubbe kloden i den rigtige retning

I Danmark har vi noget af det bedste og sundeste drikkevand i verden. Lad os passe godt på det! Også når vi gerne vil være fri for kalkgener!

Vi har udviklet LAGUR for at komme konventionel kemisk blødgøring til livs. Derfor ændrer vores vandbehandlingsanlæg ikke på vandets kemi, vandets smag og vandets indhold af kalk og mineraler.

Når du køber et vandbehandlingsanlæg fra LAGUR, er du dermed med til at skubbe kloden i den rigtige retning. LAGUR understøtter nemlig fire af FN’s Verdensmål for bæredygtighed:

Nr. 6: Rent vand og sanitet.

Nr. 12: Ansvarlig forbrug og produktion.

Nr. 13: Klima.

Nr. 14: Livet i havet.

NR. 6: Rent vand og sanitet

I Danmark er vi privilegerede. Vi kan tænde for vandet og drikke af hanen uden bekymringer. Mange andre steder på kloden er vandet forurenet af kemikalier og bakterier.

Verdensmål nr. 6 handler blandt andet om, at vi skal forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer.

Et LAGUR-anlæg anvender ikke farlig kemi og begrænser med sin effekt behovet for at bruge skrappe rengøringsmidler med kemi. Derudover udleder et LAGUR-anlæg ikke spildevand.

LAGUR omdanner blot kalkens struktur, så du får nemmere ved at vedligeholde dine armaturer, fliser og hvidevarer og stadig kan nyde alle vandets naturlige fordele.

Vi skal bruge vandet effektivt

Det indgår også i Verdensmål 6, at vi skal blive bedre til at bruge vandet effektivt for at nedbringe antallet af mennesker, der lider af vandmangel. Dette bidrager LAGUR til ved at begrænse det daglige vandforbrug i husstande og virksomheder, der benytter vores anlæg, væsentligt.

Klodens økosystemer i og omkring vand skal beskyttes og om muligt genoprettes. Ved ikke at udlede spildevand overhovedet, udleder LAGUR heller ikke salt og anden kemi i naturen – heller ikke når LAGUR-behandlet vand anvendes udenfor, for eksempel i haven.

NR. 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi skal bruge og håndtere vores naturressourcer bæredygtigt, lyder ambitionen i Verdensmål 12.

LAGURs vandbehandlingsanlæg rummer ingen sliddele og kræver ikke vedligehold. De kan repareres, når det er nødvendigt, og kan skilles ad efter brug, så alle materialer kan genanvendes.

I modsætning til almindelige blødgøringsanlæg bruger LAGUR ikke salt, som der således ikke er brug for at udvinde og transportere.

Ansvarlige emballage-løsninger

Når det gælder emballagen, har LAGUR erstattet skum med CO2-neutral pap i indpakningen af sine HOME-anlæg og arbejder på en tilsvarende mere bæredygtig løsning til sine PRO-anlæg.

Vores nye bokse til PRO-anlæggene i boligejendomme og virksomheder laves af genanvendt aluminium, og boksene til vores HOME-anlæg til private er fremstillet i genanvendt plast.

Nemmere rengøring uden kemi

Det indgår også i Verdensmål 12, at vi skal håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde – i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet.

Med LAGUR anvendes færre rengøringsmidler, og LAGUR gør det nemmere at udføre rengøring med miljømærkede produkter uden kemi. LAGUR anvender ikke kemikalier og udleder ikke spildevand.

Delmålet om, at vi skal reducere affaldsmængden på kloden betydeligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse, understøtter LAGUR ved at forlænge levetiden for VVS-installationer, varmelegemer, dyser, bruserhoveder osv. Et LAGUR-anlæg holder længe, kan repareres, skilles ad og genanvendes.

Vi tager alt vores udstyr retur uden omkostninger for kunden, og vi har lanceret konceptet LAGUR Refurbish, som vi tilbyder til virksomheder og boligforeninger, hvis anlæg nærmer sig 10 år. LAGUR Refurbish består i, at vi servicerer kundernes LAGUR PRO-anlæg og giver dem en ny 10-årig garanti af samme varighed, som vi giver på helt nye anlæg.

Samarbejde med virksomheder

Det er også et delmål i FN’s Verdensmål, at vi alle skal opmuntre verdens virksomheder til at arbejde bæredygtigt. I LAGUR opfordrer vi virksomheder til at begrænse deres udledning af CO2 og kemikalier, og vi indgår partnerskaber med eksempelvis typehusfirmaer for at bidrage til mere bæredygtigt forbrug af vand og sikre længere levetid til hårde hvidevarer og andre installationer i fremtidens byggeri.

Det er vores mål, at vores kunder kan bruge vores produkter til at begrænse deres eget ressourceforbrug og deres egen klimapåvirkning, og til det skal de have dokumentation.

I 2023 fik vi i LAGUR udarbejdet vores første ESG-rapport og i den forbindelse også vores første klimaregnskab. I vores ESG-rapport kan virksomheder, rådgivere og samarbejdspartnere se, hvordan LAGUR arbejder med de forskellige former for bæredygtighed.

Uvildige undersøgelser viser, at vores LAGUR PRO-anlæg hjælper virksomheder med at nedbringe deres CO2- og kemikalieudledning. Vi arbejder på at dokumentere effekten helt præcist, så virksomhederne kan bruge dette i deres egen rapportering.

NR. 13: Klima

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, lyder Verdensmål nr. 13. Lokal produktion og minimal transport er vigtige redskaber til at nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser.

LAGUR’s klimaregnskab over vores udledninger i scope 1, 2 og 3 viser, at LAGUR som virksomhed har en udledning, der svarer til 135 kg CO2e (CO2-ækvivalenter) pr. vandbehandlingsanlæg, vi sælger. Det skulle svare til udledningen forbundet med produktionen af 12 t-shirts eller 405 agurker.

LAGUR-anlæg bliver produceret i Danmark, hvor der er en høj grad af grøn strøm, og de kræver ingen anden transport end til selve installationen.

Derudover har anlæggene et meget lavt strømforbrug i drift. LAGUR HOME til villaer bruger ca. 100 kWh pr. år, mens LAGUR PRO bruger ca. 350 kWh pr. år.

NR. 14: Livet i havet

Verdensmål nr. 14 handler om, at vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Både forurening og såkaldt forsuring skader dyr og planteliv i verdenshavene. I takt med industrialiseringen og vores udledning af CO2 er pH-værdien i havene faldet, fordi havvandet optager CO2 fra atmosfæren. For mange organismer i havet er livet knyttet til snævre pH-intervaller.

Med sit lave strømforbrug og ved ikke at bruge salt og kemikalier reducerer LAGUR det CO2-aftryk, vi skaber, når vi ønsker et hjem uden kalkgener. LAGUR bruger også mindre vand og udleder ikke spildevand med kemikalierester – til gavn for vandets globale kredsløb og livet i verdenshavene.

ForSTÅ lAGUR® TIL PRIVATE HJEM

LAGUR® VANDBEHANDLINGSANLÆG til private aflaster miljøet med et reduceret forbrug af kemi og vaskemidler og yder komfort i dagligdagen.

ER I FLERE I EN STOR EJENDOM?

Vi tilbyder kemifri vandbehandling til store ejendomme og erhverv, der er billige i drift og som sparer jer for både tid og penge.

har du spørgsmål?

Er du i tivivl om noget? Du kan hurtigt og nemt finde svar på de mest stillede spørgsmål under vores hjælpecenter eller skrive til vores kundeservice.

FØLG udviklingen
DANSK MONTAGE A/S