fbpx

LAGUR er god ved vaskemaskinen

Test viser markant mindre kalkaflejringer på varmelegemet i en vaskemaskine, der har benyttet LAGUR-behandlet vand, end i en maskine, der har brugt ubehandlet vand.

effekt på varmelegemer

I LAGUR tester vi jævnligt vores vandbehandlingsløsning i forskellige sammenhænge med hjælp fra en uvildig tredjepart.

På opfordring af vaskeribranchen og boligforeninger med vaskeri i ejendommen har vi senest fået testet LAGUR’s effekt på vaskemaskiners varmelegemer.

I testen af LAGURS effekt på varmelegemer lod man to identiske vaskemaskiner køre under fuldstændig samme betingelser – bortset fra vandtilførslen.

Den ene maskine var tilsluttet LAGUR, mens den anden ikke var tilsluttet nogen vandbehandlingsløsning. De to maskiner kørte begge i små 200 timer på de samme programmer svarende til 28-29 ugers brug, hvis en familie (som Forbrugerrådet Tænk regner med) vasker fem gange om ugen. Ligeledes blev strømforbrug og vandforbrug logget for at dokumentere, at maskinerne var i brug lige meget.

UDEN LAGUR MED LAGUR

kalkgenerne er minimale

Som rapportens billeder af de to varmelegemer efter testen viser, har varmelegemet, som er blevet udsat for LAGUR-behandlet vand, markant mindre kalkaflejringer end varmelegemet i maskinen, der har benyttet ubehandlet vand.

Med et skrabeværktøj og en kraftmåler undersøgte man også, hvor godt kalken hæftede på de to varmelegemer. Resultatet viste, at der skulle 2,1 gange mere kraft til at fjerne kalken fra varmelegenemet, der havde benyttet ubehandlet vand.

Resultatet er i tråd med de tilbagemeldinger, vi generelt får fra de vaskerier og leverandører af vaskemaskiner, vi samarbejder med, og som ofte har erfaringer med både LAGUR og konventionelle vandbehandlingsanlæg:

Når et konventionelt blødgøringsanlæg erstattes med LAGUR, forbliver vaskemaskinens servicebehov på samme lave niveau, fordi kalkgenerne er minimale. Men hvor LAGUR ikke behøver service eller vedligeholdelse i det daglige, har det konventionelle blødgøringsanlæg stadig brug for regelmæssig service og evt, løbende tilførsel af salt, hvis anlægget er af den type.

I beboelsesejendomme ses det reducerede servicebehov på maskinerne i fællesvaskeriet ofte som en god, uventet sidegevinst, fordi LAGUR måske primært er installeret for at give brugsvand med minimale kalkgener til alle beboerne.

FØLG udviklingen