Fordele ved LAGUR®-vandbehandlingssystemet:

  • Sikrer et naturligt kalk- og mineralindhold (inklusive fluorid) såvel som vandsmagen.

  • Levetiden for den totale VVS-installation forøges signifikant.

  • Besparelser er omfangsrige og store (energi- og varmeforbrug)

  • Aflaster miljøet (medvirker til et langt mere begrænset forbrug af vaske- og rengøringsmidler, kalknedbrydere og andre kemikalier).

  • Forbedrer komforten (medarbejdere, personale, housekeeping, kunder og/eller gæster).

  • Sænker kimtal i cirkulerende vand (et højt kimtal i vand indikerer dårlig hygiejnisk kvalitet og/eller forurening).

  • Bruger du blødgøringsanlæg vil du minimere dit forbrug markant – i mange tilfælde helt kunne frakoble anlægget.

KONTAKT VORES EKSPERTER
KRYSTALLINSK / Teknologisk Institut - JUNI 2016ARAGONITE / Teknologisk Institut - JUNI 2016

LAGUR® Vandbehandling – kemifrit og miljøvenligt

Det danske drikkevand hører til det absolut bedste i verdenen!
Kalk, fluorid og alle mineraler er lige som de skal være, og dette skal naturligvis bibeholdes.

Kort sagt og helt enkelt, nedbryder vores LAGUR®-vandbehandlingssystem kalkens evne til at aflejre sig – dette uden kemiske blødgørere, altså 100% kemifrit!

Det er afgørende for os at det danske vand ikke mister sin status og kvalitet; og det gør det med kemiske blødgørere, hvor kalk- og magnesiumindholdet reduceres og natriumindholdet stiger. Kemisk blødgøring af hårdt vand synes vi hos LAGUR er en rigtig dårlig løsning for at komme kalkgener til livs!

Hos LAGUR siger vi: Ingen kemisk påvirkning af naturligt kalk- og mineralindhold såvel som vandsmagen!

Hos hos får du garanti for godt drikkevand

LAGUR® er certificeret under Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af byggevarer under den officielle betegnelse, ’Godkendt til drikkevand’.

Vi anbefaler, at installationen af dit LAGUR®-vandbehandlingssystem bliver foretaget af din faste VVS-leverandør, som er fortrolig med dine installationer. LAGUR®-vandbehandlingssystemet installeres efter hovedvandmåleren og er forbundet med en styreboks.

Se vores certifikat