LAGUR ER GODE VENNER MED BÅDE MILJØET OG HAVET

5. juni er det FN’s Miljødag, og 8. juni markerer FN Verdenshavenes Dag. I LAGUR bakker vi op om begge. Først og fremmest gør vi det i handling hos alle vores kunder på daglig basis i kraft af vores kemifri vandbehandling.

Gik du virkelig og troede, at 5. juni primært er Fars Dag og Grundlovsdag? Bare rolig, hverken Fars Dag eller Grundlovsdag er i fare for at blive afskaffet, men de to mærkedage kan godt se frem til stigende konkurrence i de kommende år.

5. juni er nemlig også den dag, hvor FN’s Miljødag bliver fejret over hele kloden. Og sådan som den globale bevidsthed om klodens behov for hjælp fra menneskehånd bare vokser og vokser, må det forventes, den årlige markering af klodens miljømæssige tilstand med tiden vil få meget større opmærksomhed end i dag.

VERDENS MILJØDAG

Verdens Miljødag blev først holdt i 1973 og har siden været en platform for at udbrede kendskabet til de mange miljøproblemer, der er i verden.

I LAGUR kan vi godt lide mærkedage, fordi de henleder opmærksomheden på værdier, vi mennesker nemt blive enige om at værne om, og fordi LAGUR med vores kemifri vandbehandlingsanlæg understøtter arbejdet med flere af de udfordringer, vi mennesker går og bakser med, når vi gerne vil gøre verden til et mere langtidsholdbart bedre sted af være for både naturen, mennesker, familier og virksomheder.

KALK I VANDET ER ET SUNDHEDSTEGN

LAGUR er det miljøvenlige alternativ til konventionelle blødgøringsanlæg, dvs. ionbytningsanlæg, som reducerer vandets hårdhed ved at fjerne kalk. I processen anvender disse afkalkningsanlæg salt og øger derved vandets indhold af natrium, som vi i forvejen indtager for meget af ifølge sundhedsanbefalinger, og som samtidig er hård ved VVS-installationerne.

I LAGUR anerkender vi, at kalk kan være generende i hverdagen, men vi erklærer ikke kalken krig. Kalk i vandet er et sundhedstegn, for med kalken følger typisk mange sunde mineraler, som vi også har gavn af.

HAVETS DAG

En anden global FN-dag, der falder i foråret og er skrevet i kalenderen hos LAGUR, er Verdenshavenes Dag 8. juni.

Hvad har havet med drikkevand at gøre? Ganske meget, for måden, vi håndterer vores drikke- og brugsvand på, har stor indflydelse på vandet i havene, der jo udgør den klart største vandressource på kloden.

Vand er et af mange fokusområder i FN’s verdensmål, men måske det vigtigste, for på en klode uden vand bliver vores kamp mod fattigdom, sult og ulighed forgæves.

LIVET I HAVENE

Med vores kemifri vandbehandlingsanlæg understøtter LAGUR direkte tre af FN’s Verdensmål for bæredygtighed. Det drejer sig om Rent vand og sanitet (verdensmål 6), Ansvarligt forbrug og produktion (12) og Livet i havet (14).

Både forurening og såkaldt forsuring skader dyr og planteliv i verdenshavene. I takt med industrialiseringen og vores udledning af CO2 er pH-værdien i havene faldet, fordi havvandet optager CO2 fra atmosfæren. For mange organismer i havet er livet knyttet til snævre pH-intervaller.

Med sit lave strømforbrug og ved ikke at bruge salt og kemikalier reducerer LAGUR det CO2-aftryk, vi skaber, når vi ønsker et hjem uden kalkgener. LAGUR bruger også mindre vand og udleder ikke spildevand med kemikalierester – til gavn for vandets globale kredsløb og livet i verdenshavene.

–  –  –  –  –

FØLG udviklingen
DANSK MONTAGE A/S